Kim Kaldı-Atilla İlhan


silah atılmıyor 
güvercin şakırtısıdır 
şafakta yaldızlanan 
şadırvanda su 
ıhlamurlarda ezan 
görkemli bir namaz uğultusu 
heyhat 
hamzabey cami-i şerif'inden kim kaldı 
kim kaldı eski selanik'ten 
laternalar sustu 
sürahiler tenha 
tek kibrit çakılmıyor 
kim kaldı ittihat ve terakki'den 
o jöntürkler ki - `hariçten 
evrak-ı muzırra celbederlerdi' - 
o fedailer ki barut öksürürler 
sakal tıraşları mavi 
kırmızı bıyıkları biber 
kim kaldı 
müdafaa-i hukuk cemiyeti'nden 
avcı ceketi 
körüklu çizme 
astragan kalpak 
bazen `ittihatçı' 
hafif `iştirakiyun' 
öfkeli kaşları salkım saçak 
kumral bıyıkları mahzun 
hani felaket tütün içerler 
ceplerinde idam fermanları 
bellerinde Söğüt yaprağı bıçak 
ya millet meclisi'nde meb'us 
ya kuva-yi seyyarede asker 
kadehlerde rakı 
nazlı beyaz 
vaniköy korusunun `teşrinler'deki sisi 
gramofonda incesaz 
meyhane musikisi 
o şenliklerden heyhat kim kaldı 
ezeli dalgınlığımızın ıslığıdır ney 
keman yanlış anlaşılmasından tedirgin 
utlar vahim sorular soruyor 
öldü nazım samilof sarı mustafa 
yıkılmış strasnoy ploscat'ın saat kulesi 
eski bolşeviklerden kim kaldıAtilla İlhan


0 yorum: