İttihatçı Yemini
İttihat ve Terakki Cemiyeti Hücre Şeklinde Örgülenmiştir.Hücre Mensupları dışında kimse birbirini tanımaz.Cemiyete üye kaydı ise Masonik tarzda yapılırdı.Önce kuruculardan biri üye yapmak istediği üyeyi merkeze tanıtıyor ardından merkez gerekli incelemeri yaparak onay veriyordu eğer onay verilirse o kişi merasimin yapılacağı hücreye getiriliyordu.Hücre'ye yaklaşınca gözleri bağlanılıyor biraz şaşırtmak için iyice dolaştırılarak.Hücreye getiriliyor.Evin Kapısın bulunan bir yetkiliye "Hilal" parolasını duyunca kapıyı açıyordu ve aday içeriye alınıyordu.İçeride ki bir odaya alındıktan sonra aday'a cemiyete girip isteyip girmemekte ısrarlı olup olmadığı soruluyor,onay alındıktan sonra yemin(Tahlif)Merasimi başlıyor.Aday gözleri bağlı bir halde masanın karşısında ki bir sandalyeye oturtuluyor ve  sağ eli Kur-ân-ı Kerim'e sol eli de tabancanın üzerine konularak yemin ettiriliyordu.Tören sırasında adayın karşısında kırmızı cübbeli beş kişi oluyordu.Orta da ki kişi iyice adayı süzdükten sonra;

-Otuz üç senedir bünye-i milleti hain kurt gibi kemiren istibdad idaresine karşı mazlum milletin intikamını almaya hazır mısınız?
-Evet, tamamı ile..
-Verdiğiniz sözü önünüzde gördüğünüz Kur’an-ı Kerim,tabanca ve hançerle teyit ve bunların üzerine yemin eder misiniz?
-İşte Kur’an-ı Kerim’e el basarak yemin ediyorum ki sizlere ihanet edecek olursam hançer ve tabancanıza layık olayım. Meşrutiyet’i istihsal edinceye kadar Abdülhamit idaresine karşı gücümün yettiği kadar fedakarca itaat edeceğime; şayet bu mukaddes maksadın istihsalinden evvel tevkif  olunursam, Cemiyet’in esrarına dair etlerim kemiklerimden ayrılıncaya kadar işkenceye maruz kalsam dahi hiçbir şey ifşa etmeyeceğime dinim,şerefim ve namusum üzerine yemin ederim.
-Yeni üye Cemiyet’e, “Kardeşim seni tebrik ederim. Bundan sonra aramızda kardeşlikten başka bir his almayacaktır.Allah Cemiyet’imize muvaffakiyet ihsan etsin. Cemiyet’imizin nizamnamesine göre numaranız …..dir.sözleriyle kabul edilir, merasim noktalanırdı.İttihat ve Terakki’ye girmek her üye için bir gurur vesilesiydi. En küçük hatanın, gafletin, ağızdan kaçırılacak bir tek kelimenin, görevi savsaklamanın, tereddüdün ölümle noktalanacağını bildiği halde hiç bir üye bu durumdan şikayetçi olmamıştır. Bu uğurda ölmek onlar için ölümlerin en şereflisiydi çünkü.


        Kaynaklar;
  • Yakup Cemil(İlyas Kara)
  • Wikipedia
  • Teşkilat-ı Mahsusa

0 yorum: