Hoş Gelişler Ola Kahraman Enver Paşa

Hoş gelişler ola,kahraman Enver Paşa
Askerin ve milletin bayrağınla çok yaşa 
Arş arş arş ileri,dönmez geri,Türk'ün askeri
Sağdan sola,soldan sağa al Al da bayrağı düşman üstüne

Cephede mitralyöz ayna gibi parlıyor
Türkistan Türkleri bayrak açmış bekliyor
Arş arş arş ileri ileri,dönmez geri,Türk'ün askeri
Sağdan sola,soldan sağa Al'da bayrağı düşman üstüne


Sayın okuyucular yıllardır bu marşı Hoş Gelişler Ola Mustafa Kemal Paşa olarak biliriz ama aslında bu marş Basmacılar tarafından Enver Paşa için yazılmıştır ve Enver Paşa'nın ölümünden sonra bile silahını bırakmayan cesur Basmacılar bu marşlarla nidalalar'la nice zaferlere yürümüştür.Türkistan isyanları 1934 yılına kadar devam etmiştir.30 Mayıs günü tamamen bastırılan isyan başarısızlıkla sonuçlanmasına rağmen nice zaferler kazanılarak Rusları uzun süre rahatsız etmiştir.1935'ten sonra ki mücadele dönemi yurt dışından sürmesine karşı Türkistan halkı hiç bir zaman Enver Paşayı unutmamış,onun şehit olduğu yıl doğan bütün çocuklara Enver ismi verilmiştir.Naaşı Türkiye'ye getirilene kadar Çağan tepesi adeta bir kutsal mabed gibi saygı görmüş ve ziyaretçi akınına uğramıştır.Bölge halkı kendisini her zaman bir mücadele sembolü olarak görmüşlerdir.

Tevfik Fikret'in 

-Hak bellediğin bir yola yalnız gideceksin!

mısrasını hayatı boyunca dilinden düşürmeyen.Cemal Kurtay'ın"Analar çocuklarının kulaklarına onun adını fısıldayacaklardır"diye nitelenedirdiği Enver Paşa hakkında ki yazımı Şevket Süreyya'ya ait ilginç tespitlerle noktalamak istiyorum.

"Enver Paşa yalnız bir ihtiraz adamı mıydı?Yoksa bir hayalperest miydi?Yoksa Napoleon gibi zamanın Kendisine Tahtlar,taçlar hazırladığına inanan bir zaferler takipçisimiydi?

Ama muhakkak ki bir aksiyon adamıydı.Ve tarih içinde bir büyük misyonu olduğuna inanıyordu.Kumandan olmaktan ziyade teşkilatçı,ama güçlü bir disiplin adamıydı.Fakat imparatorluk yıkıldıktan,sonra seçtiği yollarda ve yaşadığı serüvenlerde,ölçüsüz ve ataktı.Onu Pamir eteklerinde gelişmelerde,karşı tarafın silahlarından ziyade,jeopolitik şartlarla,çağın gelişmeleri ve hiç tanımadığı bir ülkenin sosyal çarkları yendi...

Ama bütün bunlar yadırganabilir mi?Hayır!Orta Asta Makedonyalı İskender'in bile bir şeyler aradığı uçsuz bucaksız bir talih deneme sahasıdır.Tarihe nice cihangirler verilmiştir.Fakat Enver Paşa talihini bu araziye koyduğu zaman,Orta Asya'nın Fatih yetiştirme kuvveti artık sona ermişti."

Kaynaklar;


  • Makedonya'dan Orta Asyaya Enver Paşa(Şevket Süreyya)
  • Enver Paşa ve Basmacılar İsyanı(İlyas Kara)
  • Yakup Cemil(İlyas Kara)


0 yorum: