Berlin Antlaşması & Kaybedilen TopraklarBerlin AntlaşmasıOsmanlı İmparatorluğuRusya İmparatorluğuBüyük BritanyaAlman İmparatorluğuAvusturya-Macaristan İmparatorluğuİtalya Krallığı ve Fransa arasında 13 Temmuz 1878'de Berlin'de imzalanan barış antlaşmasıdır.


Bölge                                                                      KilometreKare                                      Nüfus

Bulgaristan Emareti                                                69.000                                                2.700.00

Dobruca'dan Romanya'ya verilen                            14.400                                                170.000

Tuna,Manastır ve Kosava vilayetlerinden                 7.200                                                 280.000
Sırbistan'a

Avusturya'ya verilen Bosna-                                    58.700                                              1.100.000                                          
Hersek Vilayetleri.

Bosna ve Arnavutluktan                                         4.700                                                  50.000
Karadağ'a verilen

Yanya vilayetinden Yunanistan'a                           13.400                                                 300.000

Eruzurum ve Trabzon vilayetlerinden
Rusya'Ya ilhak olunan                                          36.000                                                 70.000

İran'a terk edilen Kutur Arazisi                             150                                                       5.000

İngiltere'ye Bırakılan Kıbrıs                                  10.300                                                  150.000Toplam;210 Km Kare Toprak Kaybı ve 5,5 Milyon Nüfus kaybı yaşanmıştır 93 Harbinden Sonra.Öncesine dönersek Osmanlının Avrupa'da Savaştan önce 365.300 km kare varken savaştan sonra 200.000 km kare'den daha az toprağı kalmıştır.Ayrıca 3 yıl sonra Fransa Berlin antlaşmasını sebep göstererek Tunus'u işgal etmiştir.

Kaynaklar;


  • Makedonyadan Orta Asya'ya Enver Paşa
  • Wikipedia0 yorum: